Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Członkowie

« powrót

2011-09-09

Stowarzyszenie Dobroczynne "Razem" z siedzibą w Zelowie

Zelów to 8 tysięczne miasteczko położone w powiecie Bełchatów prawie 62 kilometrów od Łodzi i ponad 160 km od Warszawy. Jest siedzibą władz samorządowych gminy wiejsko-miejskiej, w skład której wchodzi 35 sołectw i ponad 15.200 mieszkańców.

Przed wojną była to gmina wielu wyznań religijnych i grup narodowościowych, które żyły obok siebie przez wiele lat: osadnicy czescy, Niemcy, Żydzi, Polacy. Fundusz zarejestrowano w 1999 roku w formie stowarzyszenia. Ogromny wkład w powstanie Zelowskiego Funduszu Lokalnego miała lokalna organizacja, zajmująca się promocją przedsiębiorczości, rozwojem gospodarczym i społecznym w regionie łódzkim - Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, a także samorząd gminy Zelów. Fundusz ten działa na rzecz społeczności miejsko-wiejskiej gminy Zelów. Pierwszym działaniem Funduszu była realizacja własnego programu adresowanego do ludzi starszych i samotnych, mieszkających we wsiach gminy Zelów. Fundusz wydzierżawił na korzystnych warunkach starą, nieczynną szkołę od samorządu lokalnego, wyremontował budynek i utworzył tam Centrum Aktywizacji Osób Starszych. Organizował spotkania integracyjne i zajęcia rekreacyjno-zdrowotne dla seniorów. Program ten kontynuowany jest do dziś.

Począwszy od roku 1999 Zelowski Fundusz Lokalny:

  • przyznał granty 105 organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym na łączną kwotę 442 600,00 zł. w ramach programu Działaj Lokalnie.
  • przyznał 250 stypendiów naukowych na kwotę 396 600,00 zł
  • rozdysponował 98,53 tony darów żywnościowych o łącznej wartości 409.958,24 zł,
  • zaktywizowaliśmy grupę około 100 starszych osób z terenów wiejskich.
  • zorganizowało 15 Kolacji Wigilijnych dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Zelów.

Wysokość kapitału żelaznego na 31.12.2014 r.: 430 000 zł
Liczba pracowników: brak (umowa zlecenie)
Liczba wolontariuszy: 120

Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM z siedzibą w Zelowie
Małgorzata Dębkowska - Prezes Zarządu

Anna Doliwa - Wizeprezes zarządu

Żeromskiego 28,
97-425 Zelów
KRS: 0000135638

www.sdrazem.org

sd_razem@poczta.onet.pl

tel.: 790 88 33 98 lub 600 41 46 42

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75