Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Członkowie

« powrót

2011-09-09

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Fundusz znajduje się w historycznej stolicy Mazowsza, w Płocku. Działa na obszarze powiatu płockiego i gmin ościennych i obejmuje swoim zasięgiem ponad 200.000 mieszkańców.

Iwona Marczak
Prezes Zarządu

Choć plany i rozmowy o funduszu lokalnym zaczęły się już w 2002 roku, to formalnie Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" została zarejestrowana w 2004 roku. Założycielami Funduszu byli: Starosta Płocki, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach, Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”, Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej od początku swojej działalności postawił na młodych.

Jednym z celów, do których chce dążyć jest wyszukiwanie i wspieranie dobrych inicjatyw młodzieżowych oraz wyłonienie i kształcenie liderów młodzieżowych, którzy będą pracować na rzecz swojego środowiska lokalnego. Ponadto misją funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miejscowości. Stąd nazwa Funduszu i realizowane programy dotacyjne, stypendialne i edukacyjne. Ważnym partnerem Funduszu Lokalnego są szkoły objęte programem, gdyż skupiają nie tylko młodzież, ale i nauczycieli, którzy mogą być inspiratorami i opiekunami grup młodzieżowych a dodatkowo dysponują miejscem do prowadzenia różnych działań społecznych.

Stałe programy:

  • Programy grantowe: Pracownia Aktywności – autorski program;
  • Programy stypendialne– „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej”, „Stypendia Pomostowe”– dla uczniów szkół średnich na I rok studiów, „Moje Stypendium” – stypendia dla młodzieży uczącej się w uczelniach wyższych, zamieszkującej powiaty płocki, płoński, sierpecki, gostyniński i sochaczewski;
  • Programy edukacyjne: wydawnictwa, filmy np. film dokumentalny o możliwościach grup młodzieżowych „Bliżej siebie”, Kronika „Bliżej siebie – wspieranie aktywności młodzieży”.

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"

Grzybów ½ ,
09-533 Słubice
Biuro: 09-402 Płock, ul. Pierwszego Maja 7B
KRS 0000216768
Regon 611426482

www.mlodzirazem.pl
fundusz@mlodzirazem.pl

tel/fax:  24-268-37-74

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75