Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Członkowie

« powrót

2011-09-09

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna działająca na obszarze powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, oparta na amerykańskich wzorcach community foundation. FFLZB zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. W latach 1999-2010 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 1.546.633,54złw formie stypendiów (884.400 zł), grantów (569.000 zł) i darowizn (93.233,54 zł).

Irena Gadaj
Prezes Zarządu

Pozyskane środki pozwoliły przede wszystkim na:

 • objęcie pomocą stypendialną 709 uczniów i studentówz powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Stypendia dały im szansę kontynuowania nauki w szkole średniej lub podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki na studiach wyższych;
 • wsparcie realizacji 247 społecznych projektówprzyczyniających się do rozwiązywania lokalnych problemów oraz integrujących ludzi wokół ważnych dla nich spraw w zakresie kultury, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki i ochrony środowiska;
 • umożliwienie Uczniowskiemu Funduszowi Oświaty zakupu strojów sportowych, kserokopiarki, sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów zbierających, doposażenia Biblioteki Angielskiej, a także zagospodarowania terenu Otwartej Pracowni Ekologicznej;
 • zakup przez Fundusz Zdrowia dla Biłgorajskiego Szpitala sprzętu medycznego;
 • pomoc w budowie Akademii Karate przez Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej;
 • promocję wolontariatu przez Fundusz "Pomocna Dłoń" Tarnogród np.: zakupu strojów dla wolontariuszy, upominków mikołajkowych dla osób niepełnosprawnych, zorganizowanie wyjazdu integracyjnego.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej posiada aż 17 Funduszy Wydzielonych oraz 10 Funduszy w trakcie tworzenia. „Posiadamy bogaty zasób doświadczenia i wiedzy związany z tworzeniem i działaniem Funduszy Wydzielonych. Chętnie podzielimy się tą wiedzą, dlatego zapraszamy do naszej Fundacji wszystkie Fundusze Lokalne zainteresowane tworzeniem takich funduszy” – Maciej Mulawa specjalista ds. rozwoju Fundacji FLZB.

Plusy utworzenia Funduszu Wydzielonego

 • Możliwość pozyskiwania odpisów 1% podatku. Nasza Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego co daje możliwość pozyskiwania odpisów 1% podatku. W zeszłym roku nasza Fundacja pozyskała z tego źródła ponad 100.000zł z czego większość to środki pozyskane przez Fundusze Wydzielone. Najbardziej aktywne Fundusze co roku pozyskują po kilkanaście tysięcy złotych.
 • Możliwość pozyskiwania Darowizn. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy chętniej przekazują darowizny finansowe jak i rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych ponieważ mogą wówczas korzystać z wysokich odpisów od podatku.
 • Minimum formalności – na początku składa się do Zarządu Fundacji list z chęcią utworzenia takiego Funduszu. Następnie opracowuje się Regulamin (jedna strona A4) w którym jest zawarte co taki Fundusz będzie wspierał i kto będzie nim zarządzał (Komisja Funduszu). Regulamin, komisję funduszu zatwierdza Rada Fundacji. Wszelkie obowiązki związane z księgowością i sprawozdawczością wykonują pracownicy Fundacji FLZB.
 • Autonomia – wszelkie decyzje o wydatkowaniu środków podejmuje komisja funduszu wydzielonego. Decyzje komisji są następnie formalnie zatwierdzana przez Zarząd Fundacji.
 • Promocja – Fundacja wspiera fundusze wydzielone materiałami promocyjnymi przy pozyskiwaniu 1% np. w tym roku każdy fundusz otrzyma: kalendarzyki, ulotki, plakaty, kuferki promocyjne, krówki promocyjne, program do rozliczania PIT w którym automatycznie wpisana jest nasza Fundacja w rubryce 1% podatku.
 • Zysk z inwestycji Kapitału Żelaznego – Rada Fundacji najaktywniejszym Funduszom przydziela środki finansowe z podziału zysku uzyskanego przez inwestycje kapitału żelaznego Fundacji.
 • Kapitał Żelazny 5000zł – aby utworzyć Fundusz Wydzielony należy uzbierać 5000zł kapitału żelaznego Funduszu. Może on być zbierany w różny sposób np. zbiórki, imprezy promocyjne, odpisy 1% podatku, darowizny itd. Fundusz ten jest nienaruszalny i stanowi zabezpieczenie działań Funduszu Wydzielonego. W razie rozwiązania Funduszu Wydzielonego (jeszcze się to przez 10 lat nie zdarzyło) Kapitał Żelazny Funduszu Wydzielonego nie jest zwracany założycielom.

Wysokość kapitału żelaznego na 31.12.2010 r.: 935.000 zł.
Liczba pracowników: 3 osoby
Liczba wolontariuszy: 40 wolontariuszy stałych i 45 akcyjnych

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

ul. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj
KRS 0000082324
Regon 950418480

www.flzb.lbl.pl
flzb@lbl.pl

tel. 84 686 48 77, fax 84 686 53 93
kom. 606 925 977

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75