Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Członkowie

« powrót

2011-09-09

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

W  2010 roku Fundacja SFL wypłaciła 38 stypendiów dla uczniów i studentów na kwotę 63 tysiące złotych. W ciągu 11 lat wypłaciliśmy łącznie 611 stypendiów na sumę 787 tyś. 300 zł. Zrealizowaliśmy 17 projektów Działaj Lokalnie VII o wartości 55 tyś. a od początku programu Działaj Lokalnie (od 2004roku ), rozdaliśmy 93 granty na sumę 306 tyś 670 zł. ( bez 2011 roku, w którym realizujemy 15 projektów DL o wartości 62 tyś. zł.). Został wydany kalendarz ukazujący dokonania grup obywatelskich.

Maria Talarczyk
Prezes Zarządu

Zorganizowaliśmy szereg imprez charytatywnych ( bal, festyn, Dzień Filantropa ), połączonych ze zbiórka funduszy , głównie na stypendia. Łącznie w ciągu roku na zbiórkach i imprezach zebrano 12 tyś 258 zł. Pozyskaliśmy dziesięciu dodatkowych darczyńców indywidualnych, którzy wpłacili na stypendiai wypoczynek dzieci łącznie 10 tyś 70 zł. Z tytułu 1% podatku pozyskaliśmy kwotę 14 tyś 398 zł od 360 podatników.

W roku 2010, dzięki dotacji z Funduszu Kryzysowego Fundacji im. St. Batorego mogliśmy przez cały roku zatrudnić jedną osobę do biura między innymi do pisania wniosków o dotację. To zaowocowało przyznaniem dotacji przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pod tytułem "Klub Stypendysty czyli wolontariat na 6+"- w kwocie 126 tys. zł. na okres maj 2011- grudzień 2012.

Za największy sukces uważamy nawiązanie kontaktu z zagranicznym darczyńcą - P. Anna Sokolik z Nowego Jorku, która przekazała nam dotację na stypendiadla uczniów klas maturalnych oraz studentów wszystkich rodzajów studiów stacjonarnych i zaocznych w wysokości 21 000 dolarów amerykańskich na rok szkolny, począwszy od września 2011r. Pani Anna jest nasza rodaczką, pochodzi z miejscowości Malawicze Dolne w gminie Sokółka. W Nowym Jorku prowadzi własną Fundację THE PUCILOWSKI FOUNDATION.

Udanym przedsięwzięciem była realizacja drugiej edycji programu Lokalne Partnerstwo PAF- projekt Można Inaczej, w który zaangażowało się 20 lokalnych partnerów i około 1500 dzieci i młodzieży z miasta i gminy Sokółka.


Wysokość kapitału żelaznego na 31.12.2010 r.: 455.161 zł.
Liczba pracowników: 5 osób
Liczba wolontariuszy: stałych 18, akcyjnych 120

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Pl. Kościuszki 9
16-100 Sokółka
KRS 0000026308
Regon 050679990

www.fundacjasfl.pl
fundacjasfl@gmail.com
tel.: (0-85) 711 57 00
faks: (0-85) 711 57 00

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75