Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Członkowie

« powrót

2011-09-09

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Siedziba Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika  znajduje się w małej, górskiej wiosce Wójtowice, odległej o 1844 m od tego co dawniej się nazywało granicą polsko - czeską (szybki ptak pokonuje ten dystans w 40 sekund), 10 km od Bystrzycy  Kłodzkiej i 110 km od Wrocławia.

Dorota Komornicka
Prezes Zarządu

Fundusz działa na rzecz 44500 mieszkańców, na obszarze 4 gmin: Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego znajdujących się u podnóża Masywu Śnieżnika. Są to gminy miejsko – wiejskie i uzdrowiskowe, które poważnie ucierpiały podczas powodzi w 1977 roku, a  wydarzenie to  miało bezpośredni związek z utworzeniem Funduszu. W grupie inicjatywnej byli przedstawiciele społeczności lokalnej: biznesmeni, samorządowcy, nauczyciele, dyrektorzy instytucji publicznych i dziennikarze . Pomysł utworzenia organizacji filantropijnej poparły wszystkie 4 samorządy lokalne. Fundusz rozpoczynał budowę kapitału żelaznego od pierwszej darowizny w wysokości 10 000 dolarów przekazanych przez sponsora indywidualnego (przedsiębiorcę budowlanego).

Fundusz wspiera finansowo wszelkie inicjatywy lokalne w zakresie: edukacji, kultury, sportu, zdrowia, ochrony środowiska i współpracy transgranicznej. Beneficjentami Funduszu są przede wszystkim grupy dziecięce i młodzieżowe skupione przy szkołach, domach kultury, klubach i radach sołeckich, ale także organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców.

Fundusz  w roku 2010 pozyskał  ponad 445 tysięcy złotych,  zarówno od organizacji ogólnopolskich (Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Batorego, Fundacja POLSAT, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży) jak i od samorządów lokalnych oraz od firm i indywidualnych sponsorów. Kwota zebrana od początku działalności Funduszu to 4 500 000 złotych.

13-letnie hasło przyświecające działalności fundraisingowej: „możesz nadal brać, ale czas najwyższy byś zaczął wreszcie dawać!” jest nadal aktualne.

Stałe programy:

 • GRANTOWE- Fundusz jest jedną z Lokalnych Organizacji Grantowych – w ramach programu „Działaj Lokalnie” od 2002 roku i przyznaje w drodze konkursu dotacje na aktywizację mieszkańców wokół dobra wspólnego
 • STYPENDIALNE– m.in. „Z rączki do rączki”, „Moje Stypendium”, „Stypendia Pomostowe”, „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej” oraz stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego.
 • GABINETY REHABILITACYJNE– 10 gabinetów, w których ponad 2000 młodych ludzi  rocznie jest rehabilitowanych
 • ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA– 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczy w zajęciach plastycznych, językowych, informatycznych, przyrodniczych i sportowych, a także w imprezach, wystawach, koncertach i wycieczkach.
 • EDUKACYJNE– w roku 2010 r. w ramach projektów:
 • Don`tworry, be healty- przeprowadzono u dzieci i młodzieży badania wad postawy i  stanu uzębienia, przeprowadzono warsztaty z dietetyki, a także  radzenia sobie ze stresem oraz zakupiono dodatkowo sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie do gabinetu„światło, dźwięk
 •  i barwa”,5000 szczoteczek i past do zębów dla uczniów z terenu 4 gmin Masywu Śnieżnika
 • Podłącz się do Marianny Orańskiej i jej pozytywnej energii”– Marianna to nasz piękny dosłownie i w przenośni produkt lokalny i szansa na rozwój turystyki w 4 gminach. W projekcie promującym jej idee i przedsiębiorczość udział wzięło ponad 600 bezpośrednich realizatorów
 •  i ponad 7000 uczestników.
 • Bystrzyca – obraz- słowo– to projekt młodzieży z LO Bystrzyca Kłodzka , którzy mają zainteresowania dziennikarskie i fotograficzno – filmowe.
 • Tęczowy parasol- wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy dodatkowe sale dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, prowadziliśmy zajęcia kulinarne oraz ufundowaliśmy stypendia najbiedniejszym dzieciom
 • Punkt konsultacyjny dla NGO z terenu powiatu kłodzkiego– udzieliliśmy ponad 300 porad i zorganizowaliśmy warsztaty dot. prawnych i finansowych aspektów funkcjonowania  organizacji pozarządowych.
 • Wizyty studyjne– w 2010 roku pokazaliśmy ponad 500 osobom  z różnych stron Polski i zagranicy nasze dobre praktyki

Wysokość kapitału żelaznego na 31.12.2010 r.: 524 555 zł.
Liczba pracowników: 2 osoby
Liczba wolontariuszy: 10 stałych i 100 akcyjnych

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Wójtowice, ul Górna 19
57-516 Stara Bystrzyca
KRS 0000063627
Regon 890719756

www.flms.pl
flms@np.pl

tel.: 74 811 18 80

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75