Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Federacja / Aktualności

« powrót

2012-07-02

"Współpraca ze społecznością lokalną" - podsumowanie

W dniach 11 i 12 czerwca 2012 r.  mieliśmy zaszczyt  i przyjemność gościć „creme de la creme” Funduszy z Polski. W oparach wód mineralnych i uzdrowiskowego powietrza Lądka Zdroju rozmawialiśmy o działaniach na rzecz społeczności lokalnych i o współpracy z otoczeniem, okraszając nasze opowiadania dobrymi praktykami, w Masywie Śnieżnika znaleźć można wiele.

Gospodyni spotkania w swym wystąpieniu przekazała kilka podstawowych prawd, które mogą zabrzmieć banalnie, ale prawdami takimi są. Oto one. Normalny człowiek, by żyć musi jeść i pić…ale są i  tacy, którym to nie wystarcza, których energia rozpiera  i trzeba im tę energię skanalizować,  w dobrym tego słowa znaczeniu i zaprzęgnąć do działań na rzecz społeczności lokalnych. Ludzie działają  z odruchu serca, akcyjnie , bo wypada, bo chcą pokazać się innym, ale niekiedy tak zaangażują się społecznie, że potrzebne im jest wsparcie instytucjonalne i my tę rolę świetnie spełniamy.

Wiele, żeby nie powiedzieć  większość NGOsów w Polsce skupiona jest na sobie. Robią programy, realizują  zadania, które rozwijają/ utrzymują  samą organizację i ich członków, ale trochę jakby w oderwaniu od potrzeb szerszego środowiska lokalnego. Fundusze lokalne – to zupełnie inna bajka. My jesteśmy nastawieni tylko na uszczęśliwianie ludzi, my wspieramy, dajemy, dopieszczamy  i co najpiękniejsze czujemy przy tym przyjemność. Jak wiemy,  łatwiej jest kochać pięknego, bogatego, inteligentnego niż zagubionego i biednego czyli innymi słowy  przyjemniej jest kochać Fundusz, bo  daje stypendia, granty, wspiera programy edukacyjne, organizuje wydarzenia kulturalne, tworzy fundusze wieczyste, docenia zaangażowanie innych w działania społeczne, współpracuje  z samorządem i biznesem czyli ma dobrych i zamożnych znajomych. Zatem, odpowiedź dlaczego ludzie z nami pracują jest prosta.

Podczas spotkania odbyliśmy kilka wypraw do miejsc, gdzie dobre praktyki „ kwitną”. Najpierw Stronie Śląskie - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, gdzie wiele grup inicjatywnych realizowało swoje projekty. Wspólne federacyjne graffiti przy dźwiękach trąbki, posadzenie 2-ch ogródków Marianny Orańskiej, film, który wygrał konkurs „Opowiedz…” taki był cel wizyty. Potem „Gottwaldówka” w Kątach Bystrzyckich i  „Skowronki” w Radochowie, gdzie przy kolacji debatowaliśmy      o lepszym życiu funduszy w przyszłości. Następnego dnia wizyta w świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej           i wreszcie Wójtowice, gdzie Prezes Stowarzyszenia "Wojtowice  -  Powrót do Przyszłości" odbył z uczestnikami spotkania 2 - km wyprawę by pokazać naszą wspólne najmłodsze dziecko czyli 3,3 ha otrzymane nieodpłatnie od gminy na 26 lat (sic!) by stworzyć tam serie tzw. Sudeckich DEMO. Mini-winnica im. J. Dienstbiera już stoi, Archiwum Klonów powstanie jesienią, takoż  "Łąka Sudecka", "Sad - Kolekcja" i poletko lnu. W latach następnych odtwarzać będziemy siedlisko sudeckie - dawną zagrodę rodziny Pautsch, która w 1945 musiała zabierać się z jedną walizeczką na zachód.

Wszystko to będzie możliwe dzięki licznej grupie sojuszników, a także sympatii Pani Burmistrz. I tak to "sprzedajemy" - jako owoc modelowej współpracy naszych NGOsów  z samorządem"

Odpowiedź na pytanie „co pomoże nam w jeszcze skuteczniejszym działaniu na rzecz społeczności lokalnej i we współpracy z otoczeniem?” wymagała debaty i uruchomienia doświadczeń wszystkich uczestników spotkania. Podsumowując,  można powiedzieć, że dla budowy kapitału społecznego wokół dobra wspólnego   i lepszej współpracy z lokalną społecznością niezwykle istotne w działaniach naszych są:

 

1.       Mądra polityka informacyjna (nie bilbordy, banery, ale kontakt personalny, wystąpienia na forach publicznych, uczestnictwo w sesjach rad, posiedzeniach dyrektorów szkół, sołtysów, etc.)

2.       Poza stałymi, sztandarowymi programami podejmowanie nowych wyzwań, nowych programów, kreatywnych działań, by młodzież chciała brać udział.  Poza szkoleniami, warsztatami i wiecznym opowiadaniu prawd o życiu np.  sadzenie kwiatków w mieście, robienie graffiti i murali, organizacja festiwali, wystaw, oraz tworzenie funduszy wieczystych.

3.       Promowanie  darczyńców i realizatorów projektów : na stronie internetowej czy podczas imprez otwartych -chwalić, dziękować i wzruszać się. Przykład: pokazywanie działań realizatorów projektów w formie wystawy zdjęć na tablicach napowietrznych w centrum miasta.

4.       Pamiętanie o tym, ze choć jesteśmy „zwierzętami stadnymi”, to człowiek lubi być traktowany indywidualnie, szczególnie kiedy daje własne pieniądze  (lepszy krótki liścik do darczyńcy, sponsora, wolontariusza  niż odezwy z trybuny, przy większych darczyńcach bezwzględne informowanie o wydatkowanych środkach).

5.       Danie szansy małym darczyńcom, by mogli zaistnieć przygotowując  programy, na które składa się wielu darczyńców. Dobrym przykładem jest Program Stypendialny „Z rączki do rączki”.

6.       Pamiętanie, że niewielkie kwoty przeznaczone na działania lokalne (np. nagrody w konkursach)  lub publiczne docenienie osób zaangażowanych (np. „Społecznik Roku”) mobilizują do dalszych działań i naprawdę uczą. Przykład „Partnerstwa Lokalne PAFW” zaangażowało 50 Partnerów, w zamian za drobne kwoty na materiały i małe nagrody w zawodach i konkursach.

7.       Pamiętanie o tym, że każdy chciałby przy podejmowaniu działań zrobić „mały interesik” ( nauczyciel zdobycie zaświadczenie do awansu zawodowego, że współpracuje z NGO, lekarz punkty za szkolenie, samorząd, że zaliczył współpracę z organizacjami pozarządowymi np. zlecając zadanie gminy NGOs, inne organizacje pozarządowe, świadectwo, że brały udział w partnerstwach niezbędne przy pozyskiwaniu środków unijnych, etc.)

8.       Stosowanie czasami polityki zawstydzania i malutkiego szantażu (nasze motto: możesz dalej brać, ale najwyższy czas, żebyś zaczął dawać).

9.       Pamiętanie, że budowanie marki i zdobywanie zaufania społecznego odbywa się w mozole i permanencji, a nie akcyjnie”. Drobne prezenty” nie robią przyjaźni, ale ją podtrzymują (zapraszanie na imprezy i wydarzenia, podziękowania w ramach).

10.   Dobre relacje z Partnerami przysparzają nowych darczyńców i nowych beneficjentów (tu działa  tzw. łańcuszek św. Antoniego).

 

Spotkanie prowadziła:  Prezes Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika,  Dorota Komornicka.

 

W spotkaniu udział wzięli:

 

Irena Gadaj (Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej)

Maciej Mulawa (Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce)

Helena Kitzinger (Raciborski Fundusz Lokalny)

Mateusz Wiecha (Raciborski Fundusz Lokalny)

Julita Trzeciak (Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny)

Andrzej Horosz (Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny)

Jolanta Nowak (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika)

Lesława Puk (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika)

Elżbieta Kwaśniewska (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika)

Teresa Sokołowska (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika)

Dorota Komornicka (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika)

Karina Fuglińska (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika)

Krzysztof Szot (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika)

Ewa Bachman (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika)

 

przedstawiciele Partnerów FLMS:

 

Zbigniew Łopusiewicz (Burmistrz Stronia Śląskiego)

Krystyna Magierowska - Kasza (Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej)

Ewa Karkocha – nauczycielka Gimnazjum w Bystrzycy Kłodzkiej, realizatorka wielu partnerskich projektów

Jakub Chilicki (Dyrektor Centrum Edukacji Kultury i Turystyki w Stroniu Śląskim)

Olimpia Iwańska – Kruszyńska (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych)

Ks. Tadeusz Tracz – realizator wspólnych projektów i akcji

Irena Czaplińska – twórczyni muzeum sudeckiego -  miejsca spotkań „Gottwaldówka”,  współpracująca z FLMŚ

Mariola Szufranowicz – emerytka, realizatorka wspólnych działań i akcji

Roman Puk – biznesman, darczyńca

Zbigniew Szczygieł – b. wicemarszałek województwa dolnośląskiego

Krzysztof Komornicki (Stowarzyszenie Wójtowice – powrót do przyszłości)

oraz 13 uczniów z różnych miejscowości uczestniczących w projekcie „Sudecki Inkubator Aktywności Lokalnej”

Kąty Bystrzyca Lądek Zdrój Lądek Zdrój Stronie Śląskie Wójtowice - Huta

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta: BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. T. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 48 77
kom. 505 551 217

e-mail: ffl@ffl.org.pl