Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Federacja / Aktualności

« powrót

2013-02-18

"Promocja działań Funduszy Lokalnych w Polsce" - podsumowanie

Kolejne z serii szkoleń dla członków Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce odbyło się w Leżajsku. Uczestnicy spotkali się w sali konferencyjnej Hotelu U Braci Zygmuntów przy ul. Klasztornej 2e w dniach 11-12 lutego 2013 roku. Spotkanie poświęcone zostało tematyce promocji.

Szkolenie prowadził Pan Ryszard Chmura przedstawiciel firmy PromoAgency Sp. z o.o. W spotkaniu wzięły udział następujące osoby reprezentujące Fundusze Lokalne:

-           Irena Gadaj (Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej)

-           Elżbieta Strug (Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku)

-           Stanisław Chmura (Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku)

-           Helena Kitzinger (Raciborski Fundusz Lokalny)

-           Mateusz Wiecha (Raciborski Fundusz Lokalny)

-           Marcin Rechulicz (Stowarzyszenie Czajnia z Tomaszowa Lubelskiego)

-           Stanisław Baska (Fundacja SMK Fundusz Lokalny)

-           Maciej Mulawa (Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce)

 

            Pierwszy dzień szkolenia poświęcony został teorii. Zwrócono uwagę na takie kwestie związane z tworzeniem strategii promocji jak:

-           analiza sytuacji wyjściowej organizacji, jako fundament strategii obejmująca: określenie otoczenia rynkowego organizacji, przeprowadzenie analizy SWOT, audyt komunikacyjny i medialny, badania ankietowe, przegląd działań konkurencji (Jak mawiają PR-owcy: Nie ma niczego złego w transferze dobrych praktyk. Szczególnie w komunikacji), analiza dotychczasowych działań promocyjnych, ich skali oraz skuteczności.

-           cele kampanii,

-           precyzyjne określenie grupy docelowej kampanii z podziałem na grupy strategiczne (bezpośredni adresaci naszych działań) oraz taktyczne (mogące mieć wpływ na decyzje tych pierwszych np. media lub liderzy lokalni)

-           harmonogram kampanii. Prawidłowo sporządzony harmonogram obejmować powinien takie elementy jak (przy jednoczesnym zachowaniu kolejności ich występowania):

a)         Etap wstępny – planowanie

b)         Pozyskanieparnerów

c)         Pozyskanie partnerów medialnych

d)         Pozyskanie sponsorów

e)         I etap promocji

f)         II etap promocji

g)         organizacja wydarzenia

h)         podsumowanie (analiza rezultatów, weryfikacja zastosowanych metod promocji itp.)

 

Drugi dzień spotkania miał charakter warsztatowy. W ramach pracy w grupie powstał harmonogram planowanej na 6 grudzień 2013 roku przez członków Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce zbiórki publicznej na realizację programów stypendialnych.

 

Działanie zrealizowane w ramach projektu "Instytucjonalne wzmocnienie Federacji FL w Polsce" sponsorowanego przez Fundację Ch. S. Motta.

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75