Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Federacja / Aktualności

« powrót

2011-09-08

Nowy Dyrektor Biura

Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi Zawiesce za jego pracę na rzecz Federacji Funduszy Loklanych w Polsce, jednocześnie chcemy poinformować, że od dnia 1 lipca 2011r. dyrektorem biura został Maciej Mulawa z Biłgoraja - Zarząd Federacji FL

W lipcu 2011 r. nowym dyrektorem biura Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce został Maciej Mulawa w miejsce Andrzeja Zawieski. Maciej jest pracownikiem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, gdzie obecnie przenoszone jest biuro Federacji.

„Obecnie opracowuje nowy image Federacji (nowastrona www, logo, czytelny przekaz idei federacji do członków i na zewnątrz Federacji), najbliższe miesiące to kolejne zaplanowane działania (spotkania, rozmowy, przygotowanie raportu, zaplanowanie szkoleń, wyjazdów studyjnych, dopracowanie planu pozyskiwania funduszy na rozwój Federacji itd.). Mam nadzieję, że moje pierwsze działania pozwolą dobrze zrozumieć wszystkim czym jest federacja i pomoże zaangażować do działań na rzecz prawidłowego rozwoju nie tylko członków ale też inne osoby które mają duży wpływ na funkcjonowanie trzeciego sektora w naszym kraju.”

Nowy dyrektor biura złożył już pierwsze wnioski na dofinansowanie Federacji FL:

- Wniosek o dofinansowanie projektu z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (poddziałanie 5.4.2. – Rozwój dialogu obywatelskiego) „Wzmocnienie sieci funduszy lokalnych w Polsce”

- Wniosek o dofinansowanie projektu z PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH „Rozwój sieci Funduszy Lokalnych przez wolontariat”

- Wniosek o dofinansowanie projektu „Institutional Development of the Federation of  Polish Community Foundations” złożonego do Mott Foundation.

 

Maciej Mulawa
Dyrektor Biura Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce
ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj
tel. 84 686 48 77, fax 84 686 53 93
kom. 606 925 977

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta: BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. T. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 48 77
kom. 505 551 217

e-mail: ffl@ffl.org.pl