Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Federacja / O nas

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce (FFL) jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne w Polsce. Celem Federacji jest promocja filantropii i rozwój Funduszy Lokalnych. Federacja została zarejestrowana w marcu 2008 r.

W Polsce obecnie działa 27 Funduszy Lokalnych na terenie 45000 km2 i obejmujący swoim działaniem ponad 3,7 miliona mieszkańców. Siłą Funduszy Lokalnych jest 1000 stałych wolontariuszy, 8,5 miliona złotych kapitału żelaznego i  przede wszystkim liczne lokalne programy:

-  grantowe  - ponad 7 tys. grantów na kwotę 11,6 miliona złotych,

- stypendialne - ponad 2,5 tys. stypendiów na kwotę 22,5 miliona złotych,

- pozostałe programy aktywizujące lokalną społeczność - ponad 700 projektów na kwotę 9,5 miliona złotych.

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce skupia 14 prężnych Funduszy Lokalnych. Czterech członków Federacji co roku 6 grudnia organizuje zbiórkę mikołajkową. W ramach 36 zbiórek udało się zebrać prawie 60 tyś. zł. przy zaangażowaniu ponad 2000 wolontariuszy.

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce prowadzi także działania zmierzające do utworzenia Federacji Funduszy Lokalnych na Ukrainie.

Fundusz lokalny jest bardzo nowoczesnym modelem organizacji pozarządowej. Niezwykła kariera i dynamiczny rozwój funduszy lokalnych obserwowany w Polsce i na świecie bierze się z jego elastycznej formuły i otwartości na zaspokajanie potrzeb społeczności i darczyńców. W nieustannie zmieniającym się krajobrazie potrzeb i aspiracji społeczności lokalnych, fundusz lokalny potrafi łatwo odnaleźć swoje miejsce i szybko reagować. Fundusze lokalne nie ograniczają się do jednego środowiska. Pracują na „szwie” łącząc środowiska darczyńców i aktywnych obywateli. Stymulują obieg pieniędzy, idei, różnego rodzaju dóbr w społeczności. Są animatorem budowy dobra wspólnego w społecznościach. Tworzą realne i skuteczne partnerstwa wolne od egoizmów grupowych i zorientowane na służenie społeczności.  Zmiana, którą wprowadzają nie jest wycinkowa. Działają bowiem bardzo szeroko. Prowadząc lokalne programy grantowe potrafią wesprzeć jednocześnie wiele inicjatyw obywatelskich realizowanych przez organizacje pozarządowe jak i ruchy samopomocowe, czy inicjatywy sąsiedzkie. Fundusze lokalne jako organizacje są liderami społeczności i wspierają liderów lokalnych. Dzięki funduszom lokalnym społeczności mogą komunikować o swoich rzetelnie zdiagnozowanych potrzebach poprzez pozytywne wartości. Konkursy grantowe, które organizują fundusze lokalne, rozbudzają motywację i wyobraźnię lokalnych społeczników i wolontariuszy. Dają im przestrzeń do działania.

Bardzo silną stroną funduszy lokalnych jest nieustanna praca z darczyńcami i poszukiwanie środków finansowych na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych. Rozwijają modę na dobroczynność, budują zaufanie społeczne, wytwarzają nowe rytuały i odtwarzają tradycje lokalne. Dzięki profesjonalizacji funduszy lokalnych oraz działaniu w oparciu o wysokie standardy jakości, przejrzystości i przeciwdziałania konfliktom interesów, mogą być zaspokajane różnorodne potrzeby darczyńców.

Otwarcie  komunikują o realizowanych projektach i osiąganych rezultatach. Dzięki przejrzystemu raportowaniu obywatele i darczyńcy wiedzą jak wydatkowane są środki zgromadzone przez fundusze lokalne.

Fundusze lokalne działają poprzez wolontariuszy, którzy pracują w komisjach i programach realizowanych przez bardzo niewielkie i sprawne zespoły koordynatorów i animatorów. Jedną z największych zalet funduszy lokalnych i wyróżniających je cech  jest budowa kapitału żelaznego. Nieustanne myślenie o gromadzeniu środków nie tylko pozwalających na rozwiązywanie aktualnych  i przyszłych problemów,  pozwala na budowanie programów w szerszej perspektywie.

Oczywiście, fundusze lokalne w Polsce ciągle dążą do osiągnięcia w pełni wyżej przedstawionego modelu. Na przeszkodzie stoją przepisy utrudniające pracę z darczyńcami, często skromne zasoby społeczności, w których funkcjonują, brak lub przerwana tradycja działań filantropijnych. Częstym problemem są trudności w pozyskaniu kapitału ludzkiego, emigracja ze społeczności liderów zaangażowanych w działania funduszy lokalnych. Jednak wyniki osiągane przez sieć funduszy lokalnych działających w Polsce budzą szacunek i warte są doceniania. Widać wyraźnie, że model organizacji, jakim jest fundusz lokalny trafia w nasze potrzeby i w charakter społeczności, w których funkcjonują.

Paweł  Łukasiak
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Fundusze Lokalne w Polsce

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75